SpasitelnaEkipirovka.com - Дизайн на сайт за спасителна екипировка

SpasitelnaEkipirovka.com – Дизайн на сайт за спасителна екипировка

Виж проекта онлайн тук : http://spasitelnaekipirovka.com/

Проект изпълнен за ”СПАСИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА“ ООД

Допълнителни възможности :

  • Модул за изобразяване на множество опции на продуктите с индивидуални снимки.

  • Модул за добавяне на множество опции към много продукти наведнъж.
  • Заване на опция по-подразбиране.
  • Подобрена администрация и въвеждане на продукти.
  • Индивидуален дизайн