PRB Event Company - фирма за PR , събития и организация на обществени стратегии

PRB Event Company – фирма за PR , събития и организация на обществени стратегии

Корпоративен сайт на фирма PRB Event Company Ltd , компания, която осигурява услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността, изграждането на обществени стратегии, както и цялостно планиране и организация на събития от различен характер.

Превод на :

Български език

Английски език