bg-alu-min

Личен сайт – BG Sodablasting, почистване на метални изделия.

Професионално почистване чрез Sodablasting процес (Sodablasting е процес, при който натриев бикарбонат се прилага срещу повърхността с помощта на сгъстен въздух.) посредством собствени машини.