Как да обновите масово през базата данни теглото на продуктите когато например е 0.00000000 или друга стойност. Много полезно е ако имате много вече добавени продукти и например сте добавили модул на ЕКОНТ, който за да заработи нормално трябва да има тегло в продуктите.

Ако имате нужда да смените масово на много продукти наведнъж теглото на Opencart базирани магазини, то можете да направите това лесно и бързо през phpMyAdmin (cPanel) За целта ви е необходим достъп до phpMyAdmin (например през  с достъп през cPanel на хостинг на сайта Ви )

Важно – винаги първо направете пълен архив на сайта си. Ако не сте сигурни за нещо не предприемайте долупосочените действия. При неправилно изпълнение може да възникне проблем са база данни / продутите на сайта Ви и тяхното тегло.

Влезте в cPanel и избрете phpMyAdmin

Изберете базата данни, с която искате да работите – която се използва за сайта Ви.

Натиснете горе бутона – SQL и въведете следната команда :

Масово обновяване тегло на продуктите в Opencart 2 и 3

Масово обновяване тегло на продуктите в Opencart 2 и 3

Въведете в конзолата следната команда :

UPDATE oc_product SET weight = IF(weight = 0.00000000, 0.50000000,weight)

С тази команда се задава следното – ако теглото на продуктите е 0.00000000 да го направи 0.50000000, а ако е различно от 0.00000000 да остане същото каквото е било.

Т.е. ако имате вече продукти които имат посочено тегло различно от 0 те ще запазят своето тегло а само тези с тегло нула ще придобият тегло от – 0.50000000.

Стандартно това са 0.50000000кг , но все пак проверете вашата стандартна величина зададена в настройките на магазина.

Може да смените теглото като желаете.