Наистина счетоводството на фирмата Ви е един от най-важните критерии за успеха на вашата фирма. Ако не сте запознат с законовите нормативи и актове, то тогава със сигурност ще изпаднете в затруднение, още повече когато сте на върха на развитието си и когато имате най-много работа , защото обикновенно повечето затруднения свързани с документацията на една фирма се получават тогава, когато има най-много работа.

За жалост няма как да познаете от една среща дали един счетоводител е качествен и дали може добре да се справя с поставените му задължения. Всичко опира до усет и препоръки. Най-добрия вариант е да се насочите към семеен познат или към някого когото са ви препоръчали. Добре е и да не се забравя обаче, че поради естеството си за да намерите добър счетоводител трябва да прецените и дали той ще може да се справя с работата която му поставяте. Не всеки счетоводител може да се справя в повече от една счетоводна област. За това и счетоводството е разделено на различни дялове в зависимост от естеството си. Повечето счетоводители предпочитат да се специализират в дадена област – например строителството и работят само с фирми тясно свързани с този отрасъл. Това е така защото всяко едно производство и отрасъл си има своите специфики на работата. И ето защо не винаги един счетоводител , който е добър в една област ще може да върши така добре работата си във всеки един друг отрасъл.

Бъдете внимателни и проверете добре възможностите преди да назначите счетоводителя си , той е човекът който ще управлява документално фирмата Ви и ще разчитате на него.